انواع روش های نماشویی

 

نماشویی ساختمان یکی از سخت ترین کارهای دنیا می باشد. نماشویی به دو روش داربست و طناب انجام می شود. نماشویی با داربست دارای هزینه بیشتری نسبت به نماشویی با طناب می باشد و دلیل آن نیز این است که در نماشویی با طناب نیازی به بستن داربست نیست و بنابراین زمان و هزینه کمتری برای نماشویی  مورد نیاز می باشد. همچنین در نماشویی با داربست مشکل سد معبر نیز وجود دارد که در نماشویی با طناب این مشکل نیز مشکل ندارد

نماشویی

 

نمای ساختمان یکی از قسمت های ساختمان می باشد که بسیار در معرض آلودگی قرار دارد و بنابراین بسیار کثیف خواهد شد به خصوص در شهر های بزرگ و آلوده این مشکل دو چندان خواهد شد و نمای ساختمان را نا زیبا نشان می دهد بنابراین نماشویی یکی از کارهایی می باشد که باید هر از چند گاهی برای ساختمان انجام شود. نماشویی برای هر نوع ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری مورد نیاز می باشد و نماشویی ساختمان باعث می شود که نمای ساختمان پاکیزه شده و نمای شهری نیز زیبا شود.